De Vereniging Urgente Noden Nederland (VUNN), is de belangenorganisatie van de noodhulpbureaus in Nederland. Deze noodhulpbureaus zijn zelfstandige stichtingen, ontstaan uit een samenwerking tussen gemeente, professionele hulpverleners en (particuliere) fondsen. De Vereniging ondersteunt de zelfstandige noodhulpbureaus door belangenbehartiging, professionalisering, deskundigheidsbevordering en fondsenwerving.

De 26 noodhulpbureaus die worden vertegenwoordigd door VUNN, zijn actief in meer dan 100 gemeenten, verspreid over het land. De noodhulpbureaus zijn volledig zelfstandig en werken in nauwe afstemming met de gemeente(n) en (professionele) hulpverleners in hun werkgebied, waarbij gemeente(n) in het algemeen de kosten voor de werkorganisatie draagt.