Penning van verdienste RDO

Op 13 juni jl. ontvingen Elisabeth Beelaerts van Blokland en Andries de Jong van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, de penning van verdienste vanwege hun initiatief en inzet voor de oprichting van plaatselijke SUN-bureaus.
Elisabeth was jaren directeur/bestuurder van de M.A.O.C. Gravin van Bylandtstichting en Andries was naast initiator en directeur van SUN Nederland 12 jaar voorzitter van het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam.

Nu is hij onbezoldigd adviseur van het interim-bestuur van VUNN.

In reactie op deze onderscheiding vatte Andries de kernfunctie van noodhulpbureaus als volgt samen.

Klik hier voor zijn dankwoord